Disclaimer

 

DISCLAIMER HOEVERS MARITIEM  ← klik hier voor pdf versie

  1. De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Hoevers Maritiem. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto's, artikelen en/of andere informatie. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer. Hoevers Maritiem behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.
  2. Het maken van kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoevers Maritiem is verboden.
  3. (Framed) deeplinken en/of linken naar een of meer onderdelen van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoevers Maritiem is niet toegestaan.
  4. Hoevers Maritiem besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.
  5. Hoevers Maritiem sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Hoevers Maritiem is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.
  6. Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn te goeder trouw geselecteerd. Hoevers Maritiem heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina's van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
  7. Alle rechten worden voorbehouden.
  8. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


Website door Dragonet