Aankoopkeuringen 7_1
Aankoopkeuringen 7_2
Aankoopkeuringen 7_3

Aankoopkeuringen

Eerst keuren dan kopen!

Bij een aankoopkeuring wordt de conditie van het vaartuig in kaart gebracht. Hierbij wordt het schip te water en op de wal gekeurd. Het onderwaterschip wordt afgeklopt en gemeten. Het vaartuig wordt op meer dan 150 punten gekeurd waarna u per mail en later per post een gedetailleerd KEURINGSRAPPORT krijgt toegestuurd.

De keuringsitems in dit rapport krijgen een waardering door middel van 5-puntensysteem en worden opmerkingen met wezenlijke en/of essentiële gebreken apart vermeld. U krijgt waar nodig een advies over de te nemen maatregelen met betrekking tot veiligheid, vervanging, reparatie of preventief / correctief onderhoud. Het rapport wordt aangevuld met foto's die naar gebreken of tekortkomingen verwijzen. Voor een begroting van evt reparatie of herstelwerkzaamheden zal een onafhankelijk jachtservicebedrijf ingeschakeld moeten worden. Dit is uw eigen keus. Hiermee kunt u een beslissing nemen of u de koop wil of kan laten doorgaan of niet.

Tijdens de keuring wordt op de volgende hoofdzaken gecontroleerd:

1. Algemene gegevens
2. Romp, dek & stuurinrichting
3. Tuigage op ooghoogte (zeiljachten)
4. Romp binnenzijde
5. Technische installatie
6. Gasinstallatie algemeen (geen keuring)
7. Elektrische installatie
8. Navigatie apparatuur (tijdens optionele proefvaart)
9. Veiligheidsaspecten
10. Voortstuwingsintallatie (optioneel: motorolie test)
11. Proefdraaien motor (ligplaats)
12. Onderwaterschip (via hellingbeurt)

Naast de conditie van het schip is er ook een belangrijk juridisch aspect. Een verkoper van een zaak (plezierjacht) heeft wettelijk bepaald een mededelingsplicht voor wezenlijke / essentiële gebreken. Een koper daarentegen heeft een onderzoeksplicht, vergelijk het kopen / verkopen van een huis. Met een aankoopkeuring en bijbehorende rapportage voldoet u aan deze wettelijke eisen!

In aanvulling op deze aankoopkeuring zijn er nog een aantal extra diensten mogelijk:

→ Proefvaart (motorvarend / zeilend)
→ Smeerolie analyse (onderzoek slijtage motor)
→ Gaskeuring (afpersen installatie)


Website door Dragonet