Quickscan WSK 11_1

Quickscan WSK

Om snel een algemeen beeld te krijgen van de conditie van het te kopen schip, kan er gekozen worden voor een zogenaamde "Quickscan WSK" - snelle watersportkeuring. Dit is een minder uitgebreid onderzoek dan een volledige keuring maar u bent hiermee voordeliger uit. Immers deze Quickscan inspectie duurt niet een volle dag en met het toezenden van het beknopt digitaal rapport heeft u de grote technische aspecten van het schip vlot in beeld.


LET OP: deze Quickscan is geen volledig keuring en inspecteert daarmee niet gericht naar verborgen of wezenlijke gebreken!

De quickscan bekijkt de gedeeltelijke globale conditie van het schip waaronder de gasinstallatie (geen keuring), elektrische installatie en motor. Er wordt in deze quickscan geen keuring van het onderwaterschip en geen proefvaart uitgevoerd.
 
De aanwezigheid van nood- en veiligheidsmiddelen aan boord worden gecontroleerd en aandacht gaat uit naar brandgevaarlijke zaken. Zijn er voldoende en juiste middelen aan boord om een brand te voorkomen of te bestrijden? Zijn de blussers van het juiste type en keurmerk? Zijn er gevaarlijke, brandbare stoffen aan boord en staan deze op de juiste veilige plaats?

Kortom zaken waar u misschien niet dagelijks bij stil staat....

Aan boord van pleziervaartuigen constateerden we regelmatig essentiële / wezenlijke zaken die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties aan boord. Het is aangetoond dat het (periodiek) keuren (APK) kritische of gevaarlijke situaties kan voorkomen.


Website door Dragonet