Motorolie analyse 12_1
Motorolie analyse 12_2

Motorolie analyse

Kopers en eigenaren van pleziervaartuigen kunnen hun scheepsmotor nu ook inwendig NON-DESTRUCTIEF laten inspecteren. 

De scheepsmotor wordt middels een oliemonster van de aanwezige gebruikte smeerolie gecontroleerd. Meestal blijft de inspectie van de scheepsmotor veelal beperkt tot een uitwendige inspectie, een compressiemeting en/of proefdraaien. De methode van de SMEEROLIETEST is snel, betrouwbaar en non-destructief (er hoeft niet gesleuteld te worden)

In de medische sector wordt bloed afgenomen om daarmee een diagnose te stellen van de stoffen in uw lichaam. Vergelijk nu uw bloed met de smeerolie van uw verbrandingsmotor, dan komt het scheepslaboratorium te hulp voor het onderzoek van het oliemonster van de smeerolie uit de motor.

De gebruikte smeerolie van de verbrandingsmotor bevat een slijtage geschiedenis van de inwendige onderdelen in de vorm van microscopisch kleine deeltjes, zo klein dat deze niet in de oliefilter worden opgevangen. Het laboratorium analyseert deze deeltjes en andere vervuilingen en wij leveren u een begrijpelijk rapport over de inwendige conditie van de motor.

Hiermee bent u bijvoorbeeld beter geïnformeerd bij aankoop van een schip en heeft u meer zicht op de inwendige conditie van de motor. Ook is het mogelijk dat u periodiek de "gezondheid" van uw motor wilt controleren en kan een smeerolietest uitkomst bieden!

De motoroliediagnose kan (toekomstige) storingen van uw motor voorkomen en / of de conditie van een gebruikte motor tijdens aan- of verkoop te beoordelen.
Een variatie van laboratorium testen op meer dan 20 elementen wordt gebruikt voor de vaststelling van de bedrijfszekerheid en de conditie van de motor!


Website door Dragonet